logo_sharei

נותר מקום אחרון בלבד!
התנסות מעשית מודרכת בגישור – פרקטיקום
המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט | מועד פתיחה 22/10/2019!
מוכר על ידי הנהלת בתי המשפט.

background-image

הקורס מיועד לבוגרי קורס גישור בסיסי המעוניינים להתמקצע בגישור ולצבור ניסיון והסמכה שיאפשרו להם, בין היתר, להתמודד במכרז לשם הצטרפות לרשימת המגשרים מטעם הנהלת בתי המשפט. תנאי תכנית הפרקטיקום עודכנו לאחרונה על ידי הגורמים המורשים והתוכנית המוצעת נבנתה על פי ההנחיות ואמות המידה המעודכנות. תכנית הפרקטיקום מהווה תנאי בסיסי להיכלל ברשימת המגשרים המוכרים על ידי בית המשפט.

מנחות התוכנית:

את התכנית ינחו עו"ד ומגשרת, אוראל סולימני, ועו"ד ומגשרת, זיו אברהמי – בעלת תואר MA ביישוב סכסוכים ומו"מ מאוניברסיטת בר אילן. המנחות הן מדריכות מוסמכות על ידי משרד המשפטים להנחיית פרקטיקום בגישור.

מועד הקורס והתנהלות

תאריך תחילת הקורס 22/10 – קבוצת למידה של 8 סטודנטים בלבד. הפרקטיקום יתקיים בימי ג' בשעות 16:00 – 21:00 במרכז האקדמי שערי מדע ומשפט בהוד השרון.

המפגשים כוללים

גישור בפועל ע"י המתמחים, צפייה בגישורים, משוב ולמידה מהצפייה, העשרת ידע תיאורטי ועמידה במטלות עיוניות ומעשיות.

הסדנאות בקורס

סדנת מבוא, סדנת תוכן, סדנת משוב, סדנת הסדר גישור, סדנת תיאום, סדנת מהו"ת, סדנת חוק ומשפט

גישורים במסגרת התכנית

כל מתמחה ינהל 6 הליכי גישור לפחות. גישורים אלה נחשבים במניין הגישורים שעל המתמחים להציג לצורך עמידה בתנאי המכרז של בתי המשפט.

פגישת משוב אישיות

לכל מתמחה פגישת משוב אחת סמוך לסיום הקורס

תעודת סיום

מתמחה שמילא את כל מרכיבי התוכנית יקבל עם סיומה תעודה מטעם המנחות עו"ד אוראל סולימני ועו"ד זיו אברהמי, בה יצוין  סיים את תכנית הפרקטיקום המוכרת ע"י הנהלת בתי המשפט

למידע נוסף נא השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם

Start typing and press Enter to search